MENY

Programkomitèen for Samfunnssikkerhets-konferansen 2016

Programkomitèen for Samfunnssikkerhets-konferansen 2016

  • UiS rektor Marit Boyesen

    Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger

  • Magnhild-Meltveit-Kleppa

    Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmann i Rogaland

  • Hans Vik

    Hans Vik, politimester i Rogaland

  • Jan Østbø, Director of Managment, JWC, NATO

    Jan Østbø, Director of Managment, JWC NATO

  • Sissel Haugdal Jore

    Sissel Haugdal Jore, leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS ved UiS

  • Anne Helliesen, kontorsjef Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS ved UiS

    Anne Helliesen, kontorsjef SEROS

  • Geir-Sverre-Braut

    Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor HSH/SEROS

  • Grete-Flåten

    Grete Flåten, tilsynskoordinator og seniorrådgiver i beredskapsavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland

  • Inger-Lise Førland Utland

    Inger-Lise Førland Utland, student og faglig arrangementansvarlig for masterstudentene i samfunnssikkerhet

  • Even Heien

    Even Heien, sekretær for programkomitèen, UiS