MENY

Innovasjon og entreprenørskap

Universitetet i Stavanger, IRIS - International Research Insititute of Stavanger og Validé (tidligere PrekubatorTTO og innovasjonsparken iPark) ligger samlokalisert på universitetsområdet på Ullandhaug. Til sammen utgjør vi et unikt undervisnings-, forsknings- og innovasjonsmiljø.

På universitetsområdet finner du faglig veiledning og forretningsmessig rådgivning slik at gode ideer kan bli reelle tjenester eller produkter i markedet. 

Validé er universitets Technology Transfer Office (TTO). Senter for entreprenørskap og Senter for innovasjonsforskning driver henholdsvis studententreprenørskap og forskning på innovasjon.

Blant tilbudene til studenter er Gründer trainee-programmet hvor studenter får jobbe i nyoppstartede bedrifter. Det finnes også flere studentforeninger som engasjerer mange i entreprenørskapsaktiviteter, hvor forretningsplankonkurransen Venture Cup er et årlig arrangement.

Senter for innovasjonsforskning har som hovedmål  å observere og fortolke teknologiske og organisatoriske trender og utfordringer, og formidle denne innsikten til akademia, privat og offentlig sektor og arbeidslivsorganisasjoner. Senteret arrangerer blant annet seminarer og konferanser med internasjonalt anerkjente forskere.

 

UiS logo