MENY

Verdiskapingsforum ved Universitetet i Stavanger

Verdiskapingsforum ved UiS har som formål å styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være pådriver for utvikling av universitetets primæraktiviteter og nyskaping, innovasjon og verdiskaping i regionen og nasjonen.

1490_27_04_16.jpg%20%28rw_largeArt_1201%29

Medlemmer:

Rektor Marit Boyesen, UiS (leder)

Leder Magne Bartlett, Studentorganisasjonen ved UiS

Stortingsrepresentant Iselin Nybø, KUF-komiteen

Stortingsrepresentant Bente Thorsen, KUF-komiteen

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Rogaland fylkeskommune

Ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune

Regiondirektør Svein Olav Simonsen, NHO Rogaland

Distriktssekretær Øystein Hansen, LO Rogaland

Adm. direktør Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Direktør næringspolitikk Erling Kvadsheim, Norsk Olje og Gass

Adm. direktør Kristin Reitan Husebø, Greater Stavanger

Regiondirektør Helene Arholm, KS Vest-Norge

Regiondirektør Truls Nordahl, NAV Rogaland

Regiondirektør Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge Rogaland

Daglig leder Bjarte Dybvik, Universitetsfondet for Rogaland

Styreleder Harald Espedal, Lyse

Kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland, SR-Bank

Konsernsjef Erik Ålgård, Ålgård Holding

Strategisk rådgiver Karen Elisabeth Ohm Heskja, Young Happy Minds

CEO Pia Warland, Mess and Order

1488_27_04_16.jpg%20%28rw_largeArt_1201%29

Arbeidsutvalg og sekretariat

Verdiskapingsforum ved UiS har et arbeidsutvalg som sammen med sekretariatet forbereder møtene forumet. Arbeidsutvalget består av rektor Marit Boyesen, adm. direktør Harald Minge og adm. direktør Kristin Reitan Husebø. Strategi- og kommunikasjonsavdelingen og forsknings- og innovasjonsavdelingen innehar sekretariatsfunksjonen. 

UiS logo