MENY

Utdanningskonferansen 2018

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere til Utdanningskonferansen 2018 – en konferanse om utdanningsforskning i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Bildet viser en ung jente som sykler over ei line i fargegata.

For fjerde år på rad har Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tidligere Det humanistiske fakultet, ved Universitetet i Stavanger gleden av å kunne invitere til utdanningskonferansen. Dette årets utgave av konferansen vil gå av stabelen onsdag 7. februar 2018. Tema for konferansen vil være utdanningsforskning, med fokus på barnehage, grunnskole og videregående skole.

Vitenskapelig ansatte fra fakultetet presenterer aktuell og pågående forskning. Konferansen henvender seg særlig til ansatte i barnehage og skole og andre utdanningsaktører i fylket. Programmet består av en plenumsøkt og to parallelle sesjoner. Konferansen avsluttes med mingling og servering av tapas fra kl.16:10.

Programmet finner du under på denne siden eller i denne digitale flyeren, og du kan melde deg på ved å følge denne lenken


Program for utdanningskonferansen 2018

12:45 - 13:00
Mottak/registrering. Kaffe/te/vann v/ankomst

Plenum
13:00 - 14:15
Rom: AR Ø-120

«Nyere forskningsblikk på barnehage og skole»

Velkommen til utdanningskonferansen 2018
ved dekan Elaine Munthe

Allsang

«Møter mellom barn – kontinuitet, dissonans og brudd i kommunikasjonen»
ved Lars Yngve Rosell, Institutt for barnehagelærerutdanning

«Metakognisjon, læreren og fremmedspråksundervisning» 
Ved Hans Erik Bugge, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

«Kunnskapsorganisering i ein digital skulekvardag. Eit casestudium av blogging i den vidaregåande skulen»
ved 
Arne Olav Nygard, Lesesenteret

Pause
13:05 - 14:15

Parallellsesjon 1
Forskning med og i barnehager

Rom: AR Ø-120
14:15 – 16:10

«Barnehagen som pedagogisk virksomhet –  får femåringer samme muligheter på tvers av barnehager?» Resultater fra Agderprosjektet
ved Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret

«Jeg tror en sofa kunne hjulpet for mye» - rommenes og innredningens betydning for sosiale praksiser i barnehagen
ved Anita Berge, Institutt for barnehagelærerutdanning

Pause
10 minutter

«Skapende nærvær» - Estetiske læreprosesser
ved Mari Anne Gryte Ellingsen, Institutt for barnehagelærerutdanning

«Å beskrive det ubeskrivelige» - Hvordan barnehageansatte bruker metaforer når de samtaler om teori og praksis i barnehagen
ved Berit Tofteland, Institutt for barnehagelærerutdanning

Parallellsesjon 2
Forskning med og i skoler

Rom: AR V-101
14:15 – 16:10

«Litteraturarbeid i skolen – litterære samtaler og utvikling av faglighet.» Med eksempler fra ungdomstrinnet
ved Åsmund Hennig, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, og Kristin Eriksen, lærer Gosen skole

«11 ulike formlar for omkrinsen til ein sirkel» - Nye lærarstudentar si matematikkforståing 
ved Morten Kristensen, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Pause
10 minutter

"Hva bør man gjøre for å få fram kritisk tenkning hos elevene?"
ved Alexandre Dessingué, Institutt for kultur- og språkvitenskap

«Stemmer i mobbesaker»
ved Janne Støen, Hildegunn Fandrem og Erling Roland, Læringsmiljøsenteret

Mingling og tapas
Kantina på Arne Rettedals hus
16:10 – 17:10