MENY

Helsesøsterfag master deltid 3 år

Master i helsesøsterfag gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet. Det er mulig å avslutte studiet med kompetanse som helsesøster etter å ha gjennomført 75 sp (avkortet løp).
Johanna Nordbø får vaksinerande sprøytestikk av helsesøsterstudent Ranveig Dalane Hennig på UiS. Sjukepleiarstudent Johanna Nordbø får vaksinerande sprøytestikk av helsesøsterstudent Ranveig Dalane Hennig

Helsesøstertjenesten er en del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (40 sp). Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten (10 sp) utgjør et av de obligatoriske emnene i 3. semester. Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i, som personsentrert omsorg, profesjonelle relasjoner, psykisk helse og rusproblematikk, pårørendeinvolvering, brukermedvirkning, pasientsikkerhet, menneskerettigheter, kronisk sykdom med mer. Velger du å avslutte studiet etter de obligatoriske emnene, erstattes valgemnet og masteroppgaven av en fordypningsoppgave (5 sp).

Studiet gir inngående kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier og kunnskaper om lover og rammebetingelser for helsesøsters arbeid. Du lærer om barn, unge og familiers psykiske og fysiske utvikling og helse, samt helsesøsters arbeidsmetoder. Studiet legger vekt på kritisk reflekjon og bruk av vitenskapelig tenkesett og metodeutvikling innen fagområdet.


Kilde: CP Publisert 20.10.2017