MENY

Automatisering og elektronikkdesign, Y-veien

Y-veistudiet i automatisering og elektronikkdesign ved Universitetet i Stavanger bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve og fører fram til graden bachelor i ingeniørfag i løpet av tre år.

Y-veisløpet er tilpasset søkere med fagbrev i elektro (elektriker, automatiker m.fl.).

Det treårige bachelorstudiet utdanner deg til en elektroingeniør med kompetanse innen måling, overvåking, analysering, modellering, styring, regulering og automatisering av prosesser, systemer og enheter. 

Studiet er høyteknologisk og bærer preg av det moderne samfunnets overgang fra analoge til digitale teknologier. De fleste elektroemnene inneholder laboratoriearbeid og er en blanding av praktisk og teoretisk oppgaveløsning, i tillegg til vanlige forelesningstimer.

TIlpasset studium

Studiet er krevende og inneholder et solid grunnlag av realfaglige emner, dvs. emner i matematikk og naturvitenskap. Disse emnene gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet.

To av de realfaglige emnene i y- veistudiet er tilpassa yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til første året. I disse emnene vil studentene oppleve spesielt tett oppfølging for på best mulig måte å lære gode og nye arbeidsvaner som universitetsstudent og ikke minst å kunne oppnå nødvendig grunnlagskompetanse for etterfølgende emner.

Felles emner

Viktig i studiet er også å utvikle evnen til muntlig og skriftlig kommunikasjon både på norsk og engelsk. Dette vil inngå både i realfaga og andre emner. I første året vil en også ha emner sammen med s-veistudentene, dvs. studentene som har studiespesialisering som bakgrunn fra videregående skole.

Senere i studiet blir det etter hvert større innslag av elektro- og datatekniske emner, og i disse vil y- og s-veistudentene gå sammen. Disse er tekniske emner som innledningsvis gir en introduksjon til områder spesielt viktige for studiet.

Sentrale tekniske emner er digital og analog elektronikk, signalbehandling, styrings- og reguleringsteknikk (automatisering), instrumenteringsteknikk, robotteknikk, programmering og system- og prosessforståelse.

Les mer: Gir alt på Y-veien, Smarthus for bestemor, Studenten bak studentapp satser på strikkemaskin

Foto av studentene Svein Erik Stokka, Ole Skjelbred, Hartvik Line og Herman Horsle som går Y-veien på Universitetet i Stavanger. Svein Erik Stokka, Ole Skjelbred, Hartvik Line og Herman Horsle går Y-veien på Universitetet i Stavanger og anbefaler studiet til andre.

Kilde: CP Publisert 28.12.2017