MENY

Automatisering og elektronikkdesign bachelor

Få yrkesgrupper har i løpet av din levealder endret verden mer enn elektroingeniørene. De har utviklet mye av teknologien som vi i dag tar for gitt. Tenk bare på smarttelefoner, flatskjermer, roboter og alt annet som vi bruker i hverdagen som inneholder elektronikk.

Bachelorstudiet i automatisering og elektronikkdesign utdanner deg til en elektroingeniør med kompetanse innen måling, overvåking, regulering og automatisering av prosesser, systemer og enheter.

Studiet er høyteknologisk og bærer preg av det moderne samfunnets overgang fra analoge til digitale teknologier. De fleste elektroemnene inneholder laboratoriearbeid og en blanding av praktisk og teoretisk oppgaveløsning, i tillegg til vanlige forelesningstimer.

Elektrokunnskap anvendes direkte i energisystemer for vindkraft, solenergi og vannkraft, det vil si  teknologiutvikling av smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Automatisering og elektronikkdesign Y-vei

UiS tilbyr også et y-veisløp innen automatisering og elektronikkdesign. Y-veisløpet er tilpasset søkere med fagbrev i elektro (elektriker, automatiker m.fl.).

Bredt fagmiljø

Som student blir du tilknyttet et godt og bredt akademisk fagmiljø ved Institutt for elektro- og datateknikk. Instituttet har tre faggrupper:

  • har ansvaret for fagfeltet automatisering.
  • har ansvaret for fagfeltet digital kommunikasjon. Kommunikasjonsutstyr inneholder ofte avansert elektronikk og programvare for behandling av signala som blir overført. Eksempel på et krevende signal er video, som er en strøm av bilder.
  • har ansvaret for fag som anvender ulike allmenne teknikker innen medisinsk diagnostikk (måleteknikk) og behandling.

Fagene som faggruppen tilbyr kan også tas som fjernundervisning over internett.

Du er kanskje også interessert i Datateknologi (bachelor), Datateknologi (master), Datavitenskap (master) og Kybernetikk og robotteknologi (master).

Kart over hvordan informasjonsteknologi i en by kombineres med bygninger og infrastruktur.

Kilde: CP Publisert 07.12.2017