MENY

Marin- og offshoreteknologi

Tar du en mastergrad i marin- og offshoreteknologi ved UiS vil du få kunnskap innen et vidt spekter av fagområder, samt kompetanse offshore og marine næringer er avhengige av. Du velger først bachelorprogram i maskin eller bygg, før du tar overgang til masterstudiet de siste to årene.
Foto/illustrasjon av oljerigg i Arktis. Bildet illustererer masterstudiet i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Studiet vil gi deg inngående kunnskap om systemer og operasjoner som inngår i marine aktiviteter. Studiet er lagt til rette for internasjonale studenter og undervisningen er på engelsk. Du kan kvalifisere deg til doktorgradstudier etter fullført master.

Det femårige masterstudiet med spesialisering i maskin følger den såkalte 3+2-modellen. Det betyr at du først tar en treårig bachelor i bygg eller maskin før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi. Etter tre år kan du ta ut en bachelorgrad om du ønsker.

Bygg, konstruksjonsteknikk

Studiet konsentrerer seg om teknologien som blir brukt over havbunnen i forbindelse med offshore og marine næringer. Du tar først en treårig bachelor i bygg før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi.
 

Maskin

Du tar først en en treårig bachelor i maskin før du fortsetter med toårig master innen offshoreteknologi, før du fortsetter med toårig master innen marin- og offshoreteknologi.


Kilde: CP Publisert 11.12.2017