MENY

Datateknikk master 2 år

En mastergrad i informasjonsteknologi med spesialisering i datateknikk (Computer Science) gjør deg kvalifisert for krevende og interessante arbeidsoppgaver innen IKT. Digital teknologi er overalt, det er elektro- og dataingeniører som virkeliggjør informasjonssamfunnet.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk og den engelske tittelen på studiet er Computer science.

Studiet inneholder grunnleggende metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven.

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester, og kan gjerne utføres i samarbeid med en industribedrift.


Variert studium

I datateknikkstudiet tilbys emner i programvareutvikling, sikkerhet og informasjonssystemer. Dette studiet gir grunnlag for jobber innen utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer for ulike formål.

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesningsrekker og øvinger, prosjektarbeid, selvstudium, laboratorieundervisning til innføring og oppøving i bruk av moderne programvare.

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Bilde av tastatur på bærbar datamaskin, i forbindelse med masterstudium i computer science ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 05.01.2017