MENY

Industriell teknologi og driftsledelse / Industrial Asset Management

Ønsker du å bli en ingeniør med en tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i både offentlig og privat sektor? Med en mastergrad i Industriell teknologi og driftsledelse får du nettopp dette.
Foto av industrianlegg. Bildet illustrerer masterstudiet Offshoreteknologi Industriell teknologi og driftsledelse ved Universitetet i Stavanger. Processing plant by night

Studiet fokuserer hovedsakelig på teknologi, drifts- og ledelsesaspekter av komplekse tekniske systemer. Dette er  relevant for offshore produksjonsplattformer, landbaserte produksjonsanlegg, prosessanlegg, teknisk infrastruktur, transport og andre fysiske systemer.

Studiet er tverrfaglig  og dekker blant annet områdene beslutninger og prestasjonsstyring, pålitelighet og vedlikehold, industrielle tjenester, risikostyring, menneskelige og organisatoriske forhold, økonomi og prosjektledelse – som alle har betydning under utvikling, utnyttelse og avvikling av tekniske systemer.

Du får muligheten til å bryne deg på prosjekter og problemstillinger som hentes direkte fra offentlig og privat sektor. Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan kvalifisere til videre doktorgradsstudier.
 


Kilde: CP Publisert 16.08.2017