MENY

Matematikkdidaktikk, deltid - opptakskrav

- Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i matematikk, eller fullført de tre første årene av en fireårig grunnskolelærerutdanning, der minst 60 studiepoeng i matematikk inngår.

- Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng matematikk og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Det er satt en nedre vektet karaktergrense for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1).

Instituttleder kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Det kreves i tillegg vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i matematikk.Kilde: CP

Publisert 07.07.2017