MENY

Digitale dirigentstudier

Universitetet i Stavanger tilbyr Digitale dirigentstudier. Dette studiet er et pilotprosjekt som er støttet av Norgesuniversitetet, Kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT- støttet, fleksibel utdanning og samarbeid med arbeidslivet. Prosjektet skal bidra til forståelsen av fjernundervisning i musikk- og dirigentfag.

Dette dirigentstudiet er spesielt rettet mot korpsdirigenter, både skole- og voksenkorpsdirigenter. Det dreier seg om en 30 studiepoengs enhet som gjennomføres over et helt studieår – altså en deltidsutdanning. 
Målgruppen er korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de korpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før. Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et korps å dirigere.

Digitale dirigentstudier består av tre hovedelementer:

1. Praksissamlinger i Stavanger

  • Dirigentuka (man-fre en uke i midten av august).
    Studenten må selv melde seg på "dirigentkurset" innen 1. mai, og betale deltakeravgiften på 2000 kr.
  • En helg i januar
  • En helg i mai (eksamen)

2. En digital, nettbasert forelesningsserie som er forhåndsinnspilt. Studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet etter egen tidsplan. 

  • Denne digitale forelesningsserien er åpen for alle - den er publisert som en MOOC - den er gratis og man trenger ikke være UiS-student for å få tilgang til denne delen av studiet. For å få tilgang til alt innhold, inkludert flervalgsoppgavene er det eneste man må gjøre å registrere seg med en gyldig e-postadresse. MOOC' en for de Digitale dirigentstudiene finner du her: www.mooc.no/course/digitale-dirigentstudier/

3. Enetimer via videosamtale 

  • Studenten videofilmer seg selv foran sitt eget korps og sender inn ulike videoklipp til UiS. Deretter avtaler man tid for veiledningstime med dirigentlæreren hvor man blant annet gjennomgår de aktuelle filmene.

Eksamen
Eksamen består av en kombinasjon av innsendt video av egen praksis (både øvelse og konsert) og en praktisk eksamen i Stavanger der studenten gjennomfører en øvelse og fremføring med et praksiskorps.

Opptakskrav
For å bli tatt opp til dette studiet kreves oppnådd generell studiekompetanse (altså fullført VGS), og at man blir godkjent til opptak etter å ha sendt inn et 10-minutters opptak av seg selv mens man dirigerer et korps.

Innlevering av videoopptak
I forbindelse med din søknad til Digitale dirigentstudier blir du bedt om levere oss et 10- minutters langt videoopptak der du dirigerer ditt eget korps. 

Tips:
Begynn å ta opp øvelser og/eller konserter i god tid før søknadsfristen, deretter velger du et eller to utdrag der du selv syns du hadde god flyt i instruksjonen eller en fin gjennomspilling som du kan sende inn. Vi er ikke så opptatt av hvordan det låter, mere opptatt av hvordan du påvirker musikerne og musikken gjennom både instruksjon og teknikk. Det er helt fint med opptak fra øvelser, videoopptaket behøver ikke nødvendigvis være fra en konsert.
NB! Husk å filme slik at vi ser ansiktet ditt, altså sett opp kameraet bak korpset, eller på siden.

Du kan også ta opp et par minutter video der du forteller oss hva du selv ønsker å få ut av studiet - et slags video-"motivasjonsbrev». Alternativt kan du levere et skriftlig motivasjonsbrev enten som opplastet PDF- dok eller via det elektroniske følgeskjema (siste kolonne).

Det enkleste er om du laster videoen opp i det elektroniske følgeskjema som du får lenke til i kvitterings e- posten når søknaden din er registrert i SøknadsWeb. Her kan du laste opp max 2GB.
Får du problemer med opplastingen kan du sende opptaket til oss på musikk-dans@uis.no
Merk videooversendelsen med navn og søkernummer!

Obligatoriske innsendinger og opplastinger til søknad
Etter at søknaden er registrert i SøknadsWeb vil du få en lenke til et elektronisk følgeskjema. Følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til instituttet.

Video lastes opp i det elektroniske følgeskjema.

I SøknadsWeb skal det også lastes opp:
- musikalsk CV (en oversikt over hva du har gjort frem til nå, som musiker og dirigent)
- attestert kopi av vitnemål og karakterutskrift fra fullført videregående skole. Generell studiekompetanse skal være oppnådd.
- motivasjonbrev (kan lastes opp som PDF, filmes inn i slutten av videoen din eller leveres skriftlig i følgeskjema)

Siste frist for fullføring av følgeskjema, opplasting av dokumenter i SøknadsWeb samt innlevering av video er:
15. mars!

SøknadsWeb

 

Omtaler av studiet
NMF - Nytt opptak til Digitale dirigentstudier
TV vest - Blir dirigent via internett
UiS artikkel - Tove (37) får undervisning i dirigering over nettet
Musikkultur - Underviser direksjon over nettet
Norgesuniversitetet - Stor pågang til digitale dirigentstudier
UiS artikkel - Lanserte digitalt dirigentstudium under dirigentuka