MENY

Gjennomføring av opptaksprøver

Dersom Institutt for musikk og dans har mottatt alle søknadsdokumenter innen fristen, og du i tillegg er formelt kvalifisert for opptak, vil du bli invitert til utøvende opptaksprøver i Bjergsted i uke 10. Opptaksprøvene vil bestå av en utøvende prøve på hovedinstrument, en prøve i musikkteori og gehør, samt et separat intervju.

Fløytestudenter fra Bjergsted Blåseensemble (foto: Morten Berentsen) Fløytestudenter fra Bjergsted Blåseensemble (foto: Morten Berentsen)

Master

Hjemmeoppgave
Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaververk. Verk og besetningsspesifikasjon mottar du ca. uke 5. Oppgaven må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen.

Prøvespill (uke 10)
Valgfritt repertoar på eget instrument.

Intervju (uke 10)
Inkluderer samtale rundt prøvedirigeringsrepertoaret med fokus på analyse, tolkning og partiturspill.

Prøvedirigering (uke 10)
Repertoar 1. runde: Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2, 5 og 6) og søkerens egen instrumenteringsoppgave.
Repertoar 2. runde: gjøres kjent ca. uke 5.

Søknad om opptak
Søk Master i utøvende musikkkorpsdirigering.


1. avd. Bachelor

Hjemmeoppgave
Instrumentering for blåseensemble av et tilsendt klaververk. Må leveres elektronisk en uke før prøvedirigeringen. Klaververket og besetningsspesifikasjon sendes ut til søkerne ca. uke 5

Prøvedirigering
Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune, Gustav Holst, ed. Colin Matthews: First Suite in Eb (1. og 2. sats) og søkerens egen instrumenteringsoppgave

Prøvespill
Valgfritt repertoar på eget instrument.

Samtale

Opptaksprøver
Uke 10

Søknad om opptak
Søk Bachelor i utøvende musikkkorpsdirigering.

Har du tidligere fullført 1. avdeling i utøvende musikk ved annen institusjon, og ønsker fordypning i korpsdirigering, kan dusøke om opptak til 2. avdeling. Opptaksprøver avlegges på vanlig måte. Dersom studieplass tildeles kan man søke om innpass av tidligere fullført utdanning (minimum 120 sp) for å starte rett i 2. avdeling ved IMD høsten 2017. Man må ikke ha hatt dirigering som hovedinstrument ved tidligere fullført utdanning, men søkeren må under opptaksprøvene vise dirigentfaglig nivå som tilsvarer 2 år med dirigentstudier.


Ensembleledelse 2

Prøvedirigering
Repertoar: Percy Grainger: Irish Tune og Percy Grainger, ed. Frederick Fennell: Lincolnshire Posy (sats 1, 2 og 6)

Samtale

Opptaksprøver
Uke 10

Søknad om opptak
Søk Videreutdanning i utøvende musikk, og gi videre presiseringer av ønsket emnekombinasjon i elektronisk søknadsskjema.

Ensembleledelse 1 tilbys for tiden ikke ved UiS.


Digitale dirigentstudier

Video
Innsending av video av søkeren der han/hun dirigerer et korps fra prøve og/eller konsert - filmet slik at man ser dirigentens ansikt.

Søkeren må også sende inn noen minutter video der han/hun forteller hva en ønsker å få ut av dirigentstudiet.

Repertoar
Valgfritt, med varighet på ca. 10 minutter.

For søknad om opptak
Søk Digitale dirigentstudier.
NB! Søknadsfrist 1. mars.


Videre til informasjon om Resultat av opptaksprøvene

UiS logo