MENY

Ekstra stipend og lån til studenter med nedsatt funksjonsevne

Fra undervisningsåret 2011-2012 kan du som har nedsatt funksjonsevne og som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, få mer i støtte og få støtte for en lengre periode av undervisningsåret enn tidligere.

Du kan få:
Ekstra stipend på 3200 kr per måned
Støtte i tolv måneder
Støtte til forsinkelse utover 60 studiepoeng

Du søker om støtte fra Lånekassen på vanlig måte (logg in på søknaden fra lanekassen.no). Du kan lese mer om ekstra stipend på Lånekassen sine nettsider: www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne