Norwegian Language and Culture

Compulsory courses
Norwegian Language and Culture 1-2 Year 1 / Semester 1
Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for internasjonale studenter som skal studere i Norge. Trinn 1-2 er første emne og gir innføring i norsk fonetikk, grammatikk og kultur. Bestått eksamen gir grunnlag for å fortsette på trinn 3 som er norsk på et høyere nivå. Bestått eksamen trinn 3 dekker norskkravet ved inntak til videre studier. Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men en del forklaringer kan også gis på engelsk.
Read more about Norwegian Language and Culture 1-2
Study points: 30
Emneansvarlig:
Elisabeth Egeli
Norwegian Language and Culture 3 Year 1 / Semester 2

Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for internasjonale studenter som skal studere i Norge. Emnet er det tredje og siste trinnet i et innføringskurs i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn og bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra trinn 1-2. Studiet krever mye tid og innsats og lar seg vanskelig kombinere med andre studier eller jobb. Bestått eksamen fra trinn 3 gir grunnlag for inntak til videre studier ved universiteter og høgskoler i Norge.

Mål:

Målet med dette emnet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og kultur slik at internasjonale studenter blir kvalifisert for videre studier ved universiteter og høgskoler i Norge.


Read more about Norwegian Language and Culture 3
Study points: 30
Emneansvarlig:
Elisabeth Egeli

This is the study programme for 2017/2018. It is subject to change.