MENY

Barnevernspedagog bachelor

Barnevernspedagogutdanningen på UiS er en sosialarbeiderutdanning rettet mot barn og unge. Alle barn har rett til en god oppvekst. Som barnevernspedagog hjelper du barn og foreldre som har det vanskelig, og sikrer at de får best mulig levevilkår. Du får selv et krevende, variert, interessant og betydningsfullt yrke.
Bildet viser skyggen til et barn og en voksen som holder hender. Illustrasjon til barnevernstudiet ved UiS.

Utdanningen gjør deg kvalifisert til å forbedre og sikre gode levekår for barn og unge gjennom målrettet arbeid med deres familiesituasjon og nærmiljø. Den gir deg i tillegg en faglig kompetanse og kunnskap om det å jobbe barnevernfaglig i et flerkulturelt samfunn.

Studiet består av fag som samfunnsfag, juss, psykologi, helsefag og pedagogikk. Når du er ferdig med bachelorgraden, vil du sitte igjen med en allsidig fagbakgrunn som gjør deg godt kvalifisert til å jobbe
med barn og unge som hovedområde. Det fjerde semesteret er satt av til ekstern praksis. Det er muligheter for fordypning på masternivå.

Skikkethetsvurdering, rammeplan og praksisreglement

Det er krav til at studenter ved dette studieprogrammet leverer politiattest ved studiestart.

 

Studiestart høst 2017

Program for nye studenter og timeplan finner du på våre studentsider student.uis.no

 


Kilde: CP Publisert 16.06.2017