MENY

Barnevernspedagog bachelor

Bachelorstudier i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider som ansatt i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i oppsøkende arbeid, innen skolen, i frivillige organisasjoner og på en rekke andre arenaer.

Det er mulig å ta mastergrad på 120 studiepoeng ved ulike høgskoler og universiteter, og deretter eventuelt gå videre på doktorgradsutdanning. I tillegg er det etablert en rekke etter- og videreutdanningstilbud som barnevernspedagoger kan benytte seg av, alt fra kortere kurs over noen dager til kompetansegivende videreutdanninger, som oftest på 30 eller 60 studiepoeng. Disse er rettet inn mot mer avgrensede felt enn grunnutdanningen, som for eksempel barnevern, rusvern eller flerkulturelt arbeid.

Fagforbundet til barnevernspedagogene (FO) har etablert godkjenningsordninger for kliniske barnevernspedagoger og for veiledere. Dette er programmer som forutsetter at vedkommende barnevernspedagog har gått gjennom en nærmere spesifisert teoretisk og praktisk opplæring.


Hvordan søke?

Søkes via Samordna opptak

Ordinær søknadsfrist:
15. april

Enkelte søkere har søknadsfrist 1. mars – sjekk hvilke