MENY

Helsevitenskap master 2 år

Master i helsevitenskap er et toårig fulltidsstudium for deg som har grunnutdanning innen helse- og sosialfag og ønsker å utvide fagbakgrunnen din.
Helsearbeider med eldre kvinne. Bildet illustrerer helsevitenskaputdannelsen ved UiS.

Master i helsevitenskap fokuserer på helse som fenomen og som forskningsfelt. Dette omfatter også en innføring i hvordan ulike vitenskaper og deres forsknings- og arbeidsmetoder bidrar til å definere, intervenere og evaluere helse og helsetjenester både på mikro- og makronivå.

Personer med kronisk sykdom utgjør en stor og voksende gruppe som representerer ulike utfordringer både for den enkelte og helsevesenet. Hvordan kan pasientens sikkerhet forstås, forklares og ivaretas når de har behov for helsetjenester?

Valgemner

I tillegg til tema for masteroppgaven, kan du høsten 2017 velge mellom fire ulike valgemner å fordype deg i: Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid, Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten, Pasientsikkerhet – teori og praksis og Pårørende i helse- og omsorgstjenesten.


Kilde: CP Publisert 22.09.2017