MENY

Sosialt arbeid, sosionom, bachelor

Har du evnen til å se folk som enkeltindivider, og har du et genuint ønske om å hjelpe? Da bør du sjekke ut sosionomutdanningen ved Universitetet i Stavanger!
Studenter liggende i hjerteformasjon. Bildet illustrerer bachelorutdanningen i sosialt arbeid ved UiS.

Som sosionom arbeider du med mennesker som trenger støtte i en vanskelig livssituasjon og for at levevilkårene deres skal bli forbedret.

Utdanningen gjør deg godt rustet for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. Studiet gir kunnskap om faktorer i samfunnet som skaper og opprettholder sosiale problemer, om folks lovmessige rett til hjelp og om ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid.

Utdanningen går over tre år og gir deg yrkestittelen sosionom. Det undervises i emner innenfor psykologi, sosiologi, sosialrett, samfunns- og velferdspolitikk og sosialt arbeid. I fjerde semester er du i praksis, denne kan du velge å ta i utlandet. Studiet kvalifiserer til å søke opptak på master
 

Skikkethetsvurdering, rammeplan og praksisreglement

Det er krav til at studenter ved dette studieprogrammet leverer politiattest ved studiestart.

 

Studiestart høst 2017

Program for nye studenter og timeplan finner du på våre studentsider student.uis.no


Kilde: CP Publisert 16.06.2017