MENY

Sykepleie bachelor

Sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger er et treåring studium med emner innen sykepleievitenskap, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

En sykepleier møter mennesker i alle aldre som trenger helsehjelp. Som sykepleier må du lære å kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

Sykepleierutdanningen ved UiS er et treårig studium med emner innenfor sykepleievitenskap, naturvitenskap (anatomi, fysiologi, sykdomslære) og samfunnsvitenskap (pedagogikk, psykologi, jus). Sykepleierkompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis.

Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, gruppearbeid, veiledning, praksisstudier, samt simulering og ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på treningssenteret SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). Her får du trene på akutte pasientsituasjoner i realistiske omgivelser, uten at pasienten kan komme til skade. I løpet av studiet er det mulig å avvikle deler av praksis i utlandet.

Fullstendig studieprogrambeskrivelse for sykepleierutdanningen på våre studentsider

UiS tilbyr også:


 

Sykepleierstudent ved Universitetet i Stavanger tar blodprøve av en besøkende til Åpen dag 2014.

Kilde: CP Publisert 22.09.2017