MENY

Sykepleie bachelor - opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er krav om politiattest og medisinsk testing.

Krav om medisinsk testing

I forbindelse med praksis eller klinisk undervisning må studenter ved bestemte utdanninger og/eller ved bestemte praksissteder gjennomføre undersøkelser for tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (mrSA).

Tuberkuloseundersøking

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Kravet gjelder dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøking for meticillinresistente gule stafylokokker. Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor norden. Kravet til undersøking gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet. 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Søkerkode: 217 050

Sist oppdatert: 19.01.2018