MENY

Sykepleie - bachelor

Utvekslingssemester

4. semester eller  5. semester. Det gis ikke under noen omstendigheter anledning til å reise på utveksling både i 4. og 5. semester. Institutt for helsefag godkjenner heller ikke utvekslingsopphold ved andre læresteder eller organisasjoner som instituttet ikke har inngått en avtale med.

Egne regler for opptak og søknad

Studenter på dette studieprogrammet gjøres oppmerksomme på at det finnes egne opptakskrav knyttet til søknad om utvekslingsopphold som kun gjelder for denne studentgruppen.

Det er to generelle søknadsfrister i året:

  • 1. februar: Utreise i høstsemesteret
  • 1. september: Utreise i vårsemesteret

Søknader knyttet til utvekslingsoppholdet:

  • Søknad med vedlegg til Det helsevitenskapelige fakultet  (HV)
    NB! Studenter som ikke leverer komplett søknad innen fristen vil ikke få sin søknad behandlet.
  • Online-søknad til Internasjonalt kontor (IK) som (Skjema er tilgjengelig ca en måned før søknadsfrist.)
  • Karakterutskrift på engelsk fra videregående skole skal både leveres til IK og HV
  • Søknad om  forhåndsgodkjenning av fag leveres til HV når dere har fått beskjed fra faglig koordinator hvor dere skal sende søknad
  • Søknad til vertsuniversitetet eller organisasjon (i samarbeid med faglig koordinator og/eller Int. kontor)

 

Videre oppfølging

Studenter som skal på utveksling til en organisasjon blir fulgt opp av faglig koordinator på instituttet. Studenter som skal på utveksling til et universitet får tildelt saksbehandler ved Internasjonalt kontor.

Karakterkrav

Alle emner (teori og praksis) må være bestått før utreise. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom han/hun stryker på en eksamen også etter at han/hun har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.

Språkkrav

Alle søkere MÅ ha minimum -4- eller bedre i engelsk både i skriftlig og muntlig på vitnemålet fra videregående skole. Har du ikke 4 i engelsk har du anledning til å  ta en IELTS test og oppnå et gjennomsnitt på 5.5. Folkeuniversitetet i Stavanger arrangerer IELTS-tester (online registrering). Bestill tid for test så tidlig som mulig. Britiske universiteter som vi har en avtale med krever at søkere tar IELTS testen (Academic) og oppnår 6,5  i samtlige delprøver (lese- og lytteforståelse samt en muntlig og skriftlig prøve).

Vaksiner

Sjekk UD sine landsider   og Folkehelseinstituttet for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test. Studenter kan søke om å få refundert utlegg i forbindelse med vaksiner hos SiS.

Forsikring

Studenter med norsk personnummer er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

UiS anbefaler Norsk Sykepleieforbund sin forsikring for studenter som skal på praksisopphold i utlandet.
Les om forsikring på UiS sine nettsider.
ANSA sin studentforsikring: Fra og med 1. mai 2016 inkluderer ANSA Studentforsikring dekning for praksisstudenter i utlandet i større grad enn tidligere. For å kunne benytte forsikringen må man være medlem av ANSA.

Lånekassen

Studenter får dekket ekstrautgifter knyttet til skolepenger og reise i form av lån og stipend hos Lånekassen.

Helsesjekk

Noen universiteter krever også at studenter i praksisopphold tar en særskilt helsesjekk.


Aktuelle universiteter og organisasjoner for studenter på bachelor i sykepleie

Norden


Europa


Oseania - utreise i høstsemesteret


Canada (praksis 12-13 uker)


India - utreise i høstsemesteret


Israel


Madagaskar - utreise kun i høstsemesteret

Tanzania - utreise kun i høstsemesteret