MENY

Kreftsykepleie

Visste du at over 30 000 mennesker får kreft i Norge hvert år? Og at det er beregnet en stor økning i de neste tiårene? Kreftsykepleiestudiet på UiS passer for deg som vil ta videreutdanning og spesialisere deg innen kreftsykepleie.
To sykepleiestudenter ved UiS pleier en pasient.

Deltidsstudiet, som går over to år, har som mål å utdanne kvalifiserte og reflekterte kreftsykepleiere som utøver sykepleie til kreftsyke i alle aldre, i alle faser av sykdommen og på alle nivå i helsetjenesten.

Du vil få kunnskaper om forebygging av kreft, kreftsykdommer, behandling, rehabilitering, lindring av symptomer forårsaket av kreft eller behandling, pleie av døende og deres behov i livets sluttfase. Du vil få utvidet kunnskap innen sykepleiefag, natur- og samfunnsvitenskapelige fag knyttet til spesialkunnskap innen kreftsykepleie, kreftsykdommer og behandling. Du vil få en forståelse for hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende, og delta i kreftforebyggende arbeid. Du vil få god innsikt i kreftsyke-pleierens roller og ansvarsområde.

Studiet består av både teoretisk undervisning (ukesamlinger) fordelt over alle fire semestrene og kliniske studier som gjennomføres 2. og 3. semester. Studiet kvalifiserer for arbeid både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 12.12.2017