MENY

Tverrfaglig veiledning - hva lærer du?

Etter fullføring av dette studiet skal studenten ha tilegenet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Studentene skal ha en grundig og reflektert praktisk og teoretisk forståelse for veiledningsfaget.
  • Veiledning skal betraktes som et overordnet begrep og studentene skal ha en analytisk forståelse for skillelinjer og teoretisk fundament for områdene konsultasjon, coaching og rådgivning. Videre vil de ha grundig teoretisk kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og kunne begrunne og reflektere integrering av teorien i praksis.

Ferdigheter:

  • Studentene vil kunne planlegge og gjennomføre veiledning av studenter og profesjons-/ fagutdannede personer individuelt og i grupper.
  • De vil ha videreutviklet trygge relasjonelle ferdigheter og kunne gjøre de etiske og moralske vurderinger som veiledningsfaget krever.

Generell kompetanse:

  • Studentene vil tilegne seg kunnskaper om utfordrende relasjonelle forhold i veiledningsarbeidet og innsikt i egen forforståelse i relasjonelle møter.
  • De vil ha lært å anvende veiledning som verktøy innen organisasjonsutvikling og innsikt i hvordan veiledningsarbeidet går utover mikronivå og over til makronivå "samfunnsrelatert virkelighet".

Sist oppdatert: 18.11.2017