MENY

Idrett årsstudium - opptakskrav

Generell studiekompetanse og krav om politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Tuberkulose:

Dersom du skal studere helsefag, sosialfag eller pedagogisk utdanning, har du lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Alternativt må du vise gyldig tuberkulinattest. Kravet til testing gjelder bare dersom du kommer fra eller har oppholdt deg minst 3 måneder i et land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan. Kravet til testing gjelder også dersom du på andre måter kan ha vært utsatt for smitte.

Søknad: via Samordna opptak .

Søknadsfrist: 15. april.

Sist oppdatert: 20.01.2018