Idrett bachelor

Obligatoriske emner
Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarling:
Atle Mjåtveit
Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi År 1 / Semester 1

Emnet inneholder:

Fysiologi tilsvarende 5 studiepoeng

Bevegelseslære med anatomi tilsvarende 5 studiepoeng


Les mer om Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
Studiepoeng: 10
Emneansvarling:
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Lek - Idrett - Dans År 1 / Semester 1

Ballskole

Fotball

Basketball

Håndball

Volleyball

Friidrett - løp - hopp - kast

Orientering

Turn og Apparatarbeid

Dans

Vanntilvenning

Livredning

Svømming

Stup


Les mer om Lek - Idrett - Dans
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Ingrid Møllerop
Friluftsliv, ski og skøyter År 1 / Semester 1
Studiepoeng: 10
Emneansvarling:
Geirulf Tronerud
Treningslære 1 År 1 / Semester 1
 • treningsplanlegging
 • oppvarming
 • utholdenhet
 • hurtighet
 • spenst
 • styrke
 • bevegelighet
 • koordinasjon
 • basistrening
 • motorisk utvikling
 • motorisk læring

Les mer om Treningslære 1
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Shaher Abdulkafi al Haj Abdullah
Treningsledelse 2 År 2 / Semester 3
 Gode treningsledere er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdighetene knyttet til idrett og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede trening og konkurranser. Gjennom faget skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom. Ungt entreprenørskap intoduseres for å bidra til forståelse av verdiskaping og nyskapning innen idrett for barn og unge.
Les mer om Treningsledelse 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jannicke Stålstrøm
Idrettspsykologi År 2 / Semester 3
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Friluftsliv i skog og høyfjell År 2 / Semester 3
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.
Les mer om Friluftsliv i skog og høyfjell
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Hanne Elise Pollack
Treningslære 2 År 2 / Semester 4
Dette er en fordypning i treningslære og idrettsfysiologi som bygger videre på undervisningen fra første studieår.
Les mer om Treningslære 2
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Vinterfriluftsliv og ledelse År 2 / Semester 4
I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinter- og kystfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.
Les mer om Vinterfriluftsliv og ledelse
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Hanne Elise Pollack
Kystfriluftsliv og Friluftsliv i nærmiljøet År 2 / Semester 4
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Hanne Elise Pollack
Vitenskapsteori, metode og statistikk År 3 / Semester 5
I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.
Les mer om Vitenskapsteori, metode og statistikk
Studiepoeng: 10
Emneansvarling:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Teknikklæring og utvikling av bevegelser År 3 / Semester 5
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Silje Eikanger Kvalø
Ernæring År 3 / Semester 5
Emnet gir grunnleggende næringsstoffkunnskap og kunnskap om kostholdet til den norske befolkningen. Sammenhengen mellom kosthold, livstil og helse, samt betydningen av kosthold for prestajon og restitusjon i ulike idretter, står også sentralt.
Les mer om Ernæring
Studiepoeng: 10
Studiekoordinator:
Kari-Anne Svensen Malmo
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
Bacheloroppgaven er obligatorisk og består av en individuell skriftlig oppgave som knyttes til et idrett- / kroppsøvingsrelatert tema. Tema og oppgavens problemstilling skal godkjennes av den enkelte students veileder. Arbeidet med oppgaven skjer i 5. og 6. semester.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Aktivitetslære År 3 / Semester 6
Studiepoeng: 10
Faglærer:
Jannicke Stålstrøm

Dette er studietilbudet for studieår 2017-2018. Endringer kan komme.