MENY

Bygg

Som bygningsingeniør er du med å utforme det meste du ser rundt deg i omgivelsene dine, fra komplekse konstruksjoner til hus og industribygg.

Bygningsingeniørstudiet gir deg spennende muligheter til å fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av bygninger, veier, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore.

Bygningsingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og
store prosjekter.

Etter første semester kan du velge mellom studieretningene Konstruksjonsteknikk, Byplanlegging og Teknisk planlegging.

Studieretning Konstruksjonsteknikk kvalifiserer deg til masteristudier i Konstruksjoner og materialer – fordypning byggkonstruksjoner/offshore konstruksjoner, Offshoreteknologi – Marin og undervannsteknologi, Offshoreteknologi – Industriell teknologi og driftsledelse, Risikostyring,Industriell økonomi og Samfunnssikkerhet. Konstruksjonsteknikk omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med  utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper. Oppgavene etter endt utdanning kan omfatte beregninger i forbindelse med bygging av hus, industribygg, broer, plattformer og andre konstruksjoner. Etter endt bachelorgrad kan du som har valgt konstruksjonsteknikk fortsette på masterstudiet i offshoreteknologi eller konstruksjoner og materialer.

Studieretning Byplanlegging lærer deg å planlegge og utforme robuste byer og tettsteder med vekt på estetisk formgiving.

Studieretning Teknisk planlegging er planlegging og beregning av kommunaltekniske anlegg, med hovedvekt på fysisk planlegging av byggeområder, byfornyelse og prosjektering av veier, vann og avløp, samt landmåling.

Byggarbeidere i arbeid. Bildet illustrerer bachelorstudiet i byggingeniør ved Universitetet i Stavanger.


Kilde: CP

- Byggingeniør mest ettertraktet

Datamodell av hus

Det er stor etterspørsel etter mange typer ingeniører. Bygningsingeniører er likevel mest ettertraktet av alle, ifølge NITOs bedriftsundersøkelse. Det går fram av en artikkel i Teknisk Ukeblad.