MENY

Data bachelor

Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. På dataingeniørstudiet lærer du å sette samspillet mellom menneske og maskin i sentrum.

Datautdanningen gir et godt grunnlag for en yrkeskarriere innen IKT. Som dataingeniør kan du jobbe med alt fra systemutvikling til styring og drift av maskiner og systemer.

For å kunne operere de systemene du trenger som dataingeniør, vil du under studiene få gode kunnskaper i
matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder.

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i programmering. Blant andre viktige emner kan vi nevne datagrafikk, databaser, kommunikasjonsnettverk og operativsystemer.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Studier kan kvalifisere til videre masterstudier i datateknikk/Computer Science.


Kilde: CP Publisert 05.01.2017