MENY

Data bachelor

Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. På dataingeniørstudiet lærer du å sette samspillet mellom menneske og maskin i sentrum.

Datautdanningen gir et godt grunnlag for en yrkeskarriere innen IKT. Som dataingeniør kan du jobbe med alt fra systemutvikling til styring og drift av maskiner og systemer.

For å kunne operere de systemene du trenger som dataingeniør, vil du under studiene få gode kunnskaper i
matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder.

Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i programmering. Blant andre viktige emner kan vi nevne datagrafikk, databaser, kommunikasjonsnettverk og operativsystemer.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Studier kan kvalifisere til videre masterstudier.

 

 

 Kilde: CP

Er du realfagselev på videregående skole?

Kasper Furnes Bernhoff og Amund Buer ved St. Olav videregående skole.

Motiverte realfagselever fra videregående skoler kan søke seg inn på enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. UiS tilbyr også et undervisningsopplegg for forskerlinjen ved St. Olav vgs.
Les mer!

 

Med 1300 livreddere i lomma

Datastudentene Nicolas Kolnes- Cassis, Gustav Nødland og Andreas Kvist er tre av syv studenter som har arbeidet på livredder-prosjektet.

Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Via programmeringskurset som inngår i bachelorprogrammet i data fikk studentene tilbud om å delta som utviklere i et reelt prosjekt. Les mer om livredder-prosjektet.