MENY

Data bachelor

Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. På dataingeniørstudiet lærer du å sette samspillet mellom menneske og maskin i sentrum.

Datautdanningen gir et godt grunnlag for en yrkeskarriere innen IKT. Som dataingeniør kan du jobbe med alt fra systemutvikling til styring og drift av maskiner og systemer.

For å kunne operere de systemene du trenger som dataingeniør, vil du under studiene få gode kunnskaper i
matematikk og mer spesialiserte tekniske fagområder.

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Som dataingeniørstudent vil du få grunnleggende opplæring i programmering. Blant andre viktige emner kan vi nevne databaser, kommunikasjonsnettverk og operativsystemer.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid og laboratoriearbeid. Studier kan kvalifisere til videre masterstudier i datateknikk/Computer Science.

  • Datastudenter laget digital skolerute. Seks IT-studenter fra UiS gjør det enklere for både elever og foreldre å følge med i skoleårets undervisnings- og fridager. Nettløsningen er på vei inn i flere store kommuner i Norge.
  • Med 1300 livreddere i lomma: Datastudenter ved UiS har utviklet en app som finner nærmeste hjertestarter og livredder i en nødsituasjon. Via programmeringskurset som inngår i bachelorprogrammet i data fikk studentene tilbud om å delta som utviklere i et reelt prosjekt. Les mer om livredder-prosjektet.

 


Kilde: CP Publisert 18.07.2017