MENY

Elektro, Y-veien

Y-veistudiet i elektro ved Universitetet i Stavanger bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve og fører fram til graden bachelor i ingeniørfag i løpet av tre år.

Y-veisløpet er tilpasset søkere med fagbrev i elektro (elektriker, automatiker m.fl.). Du søker Y-veien gjennom lokalt opptak.

Dette er en treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne ingeniører som gjennom teoretiske og tekniske kunnskaper får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn.

Utdanningen er forskningsbasert, ligger faglig på et høyt internasjonalt nivå, og danner grunnlag for livslang læring. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semester.

TIlpasset studium

Studiet er krevende og inneholder et solid grunnlag av realfaglige emner, dvs. emner i matematikk og naturvitenskap. Disse emnene gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet.

To av de realfaglige emnene i y- veistudiet er tilpassa yrkesfaglig bakgrunn og er lagt til første året. I disse emnene vil studentene oppleve spesielt tett oppfølging for på best mulig måte å lære gode og nye arbeidsvaner som universitetsstudent og ikke minst å kunne oppnå nødvendig grunnlagskompetanse for etterfølgende emner.

Felles emner

Viktig i studiet er også å utvikle evnen til muntlig og skriftlig kommunikasjon både på norsk og engelsk. Dette vil inngå både i realfaga og andre emner. I første året vil en også ha emner sammen med s-veistudentene, dvs. studentene som har studiespesialisering som bakgrunn fra videregående skole.

Senere i studiet blir det etter hvert større innslag av elektro- og datatekniske emner, og i disse vil y- og s-veistudentene gå sammen. Disse er tekniske emner som innledningsvis gir en introduksjon til områder spesielt viktige for studiet.

Sentrale tekniske emner er digital og analog elektronikk, signalbehandling, styrings- og reguleringsteknikk (automatisering), instrumenteringsteknikk, robotteknikk, programmering og system- og prosessforståelse.

 

Foto av studentene Svein Erik Stokka, Ole Skjelbred, Hartvik Line og Herman Horsle som går Y-veien på Universitetet i Stavanger. Svein Erik Stokka, Ole Skjelbred, Hartvik Line og Herman Horsle går Y-veien på Universitetet i Stavanger og anbefaler studiet til andre.

Kilde: CP Publisert 21.09.2016