MENY

Elektro bachelor

Få yrkesgrupper har i løpet av din levealder endret verden mer enn elektroingeniørene. De har utviklet mye av teknologien som vi i dag tar for gitt. Tenk bare på smarttelefoner, flatskjermer, roboter og alt annet som vi bruker i hverdagen som inneholder elektronikk.

Elektrostudiet er høyteknologisk og bærer preg av det moderne samfunnets overgang fra analoge til digitale teknologier. De fleste elektroemnene inneholder laboratoriearbeid og en blanding av praktisk og teoretisk oppgaveløsning, i tillegg til vanlige forelesningstimer.

Elektrokunnskap anvendes direkte i energisystemer for vindkraft, solenergi og vannkraft, det vil si  teknolologiutvikling av smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Studiet har spesialiseringen Industriell automatisering. Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgaveløsing, prosjektarbeid og laboratoriearbeid.

Elektro Y-vei

UiS tilbyr også et y-veisløp innen elektro, nemlig spesialiseringen Industriell automatisering. Y-veisløpet er tilpasset søkere med fagbrev i elektro (elektriker, automatiker m.fl.).

Bredt fagmiljø

Som student blir du tilknyttet et godt og bredt akademisk fagmiljø ved Institutt for elektro- og datateknikk. Instituttet har tre faggrupper:

  • Faggruppe for kybernetikk har ansvaret for fagfeltet automatisering.
  • Faggruppe for signal- og bildebehandling har ansvaret for fagfeltet digital kommunikasjon. Kommunikasjonsutstyr inneholder ofte avansert elektronikk og programvare for behandling av signala som blir overført. Eksempel på et krevende signal er video, som er en strøm av bilder.
  • Faggruppe for medisinsk teknikk har ansvaret for fag som anvender ulike allmenne teknikker innen medisinsk diagnostikk (måleteknikk) og behandling.

Fagene som faggruppen tilbyr kan også tas som fjernundervisning over internett.

Elektro bachelor

Kilde: CP Publisert 22.11.2016

Er du realfagselev på videregående skole?

Kasper Furnes Bernhoff og Amund Buer ved St. Olav videregående skole.

Motiverte realfagselever fra videregående skoler kan søke seg inn på enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. UiS tilbyr også et undervisningsopplegg for forskerlinjen ved St. Olav vgs.
Les mer!

 

- Ingeniører er fremtidens rockestjerner!

Omar Samy Gamal NITO

–  Alle ingeniører er fremtidens rockestjerner. Vi står overfor den største teknologiske revolusjonen i historien, og ingeniører og teknologer er de som skal ta oss gjennom den, sier Omar Samy Gamal, leder for NITO Studentene til NRK. Les artikkel og se NRK-innslaget "Oppfordrer til ingeniørstudier".