MENY

Kjemi og miljø – treårig bachelor i ingeniørfag

Hva er miljøvern? Etter at den andre miljøvernbølgen la seg på midten av 90-tallet, ser vi i dag en ny tilnærming til saken: Fagliggjøring og profesjonalisering.
Student studerer en lysende kolbe i et kjemiforsøk. Bachelorstudent har tent fotoreaktoren og holder på å lukke et beskyttelsesgardin.

Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en viktig forutsetning for å kunne løse framtidens utfordringer, ikke bare for kjemisk industri, men også innenfor naturvern og klimaproblemer.

De fleste miljøutfordringer har kjemiske problemstillinger i bunn, og vil kreve gode kjemikunnskaper for å kunne løses. Skal du være med å løse fremtidens utfordringer er en utdanning som kjemiingeniør ett godt grunnlag.

På UiS vil du lære mye om kjemi og litt biologi som vil gi deg et godt vitenskapelig grunnlag for å forstå prosesser og mekanismer i naturen, og dermed kunne presentere gode løsninger. En sterk basis med matematikk, statistikk, praktisk laboratoriearbeid og prosessfag vil gjøre deg attraktiv for en rekke industribedrifter.

Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne ingeniører som gjennom teoretisk og tekniske kunnskaper, får kompetanse til selvstendig arbeid, og som tar et ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningen er forskningsbasert, ligger faglig på et høyt internasjonalt nivå, og danner grunnlag for livslang læring.

Bachelorstudiet i Kjemi og miljø er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semester.


Kilde: CP Publisert 27.03.2017