MENY

Petroleumsteknologi bachelor

På petroleumsteknologi ved UiS møter du kompetanse som er i front internasjonalt, og du blir godt rustet til å møte de utfordringene bransjen har i vente.

Som petroleumsingeniør arbeider du innen olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar. På dette studiet blir du kvalifisert til land- og offshorebaserte stillinger. Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og noen av emnene blir forelest på engelsk.

Målet med studiet er å gi deg kunnskap om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av oljen og gassen i reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Bachelorstudiet bygger på et godt grunnlag i matematikk og naturfag som er nødvendig for å mestre sentrale emner innenfor reservoarteknikk, boring og produksjon av olje og gass. Du vil studere emner som borehullslogging, termodynamikk og bore- og brønnvæsker.

  • Rett i jobb etter masteren: Utdanning som kombinerer ingeniør- og økonomifag er populær. Disse fire INDØK-studentene har fått jobb før de er ferdige med studiene.

Kilde: CP Publisert 11.04.2017