MENY

Industriell økonomi

Det femårige masterstudiet i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger starter med at du velger studieretningen du ønsker; enten bachelorutdanning i petroleumsteknologi eller bygg/data/elektro/kjemi og miljø/maskin. Studiet gir deg en unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdanning, og den tverrfaglige kompetansen gjør deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det femårige masterstudiet i industriell økonomi er en kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og teknisk/økonomisk påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år). 

Krysningen av økonomi- og ledelsesfag sammen med ingeniørfaglig fordypning har få paralleller innenfor høyere utdanning i Norge. Du vil lære å løse komplekse problemstillinger i tverrfaglige team, og å analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte. Den tverrfaglige kompetansen gir deg kunnskap til å løse tunge faglige utfordringer og lede avanserte prosjekter. "Indøkere" er godt rustet til å jobbe med og å kommunisere løsningsalternativer på kompliserte problemstillinger til ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

Som student ved det femårige studiet (3+ 2 år) i industriell økonomi ved UiS, velger du en av følgende bachelorutdanninger innen ingeniørfag ved opptak:

Petroleumsteknologi

Du velger en bachelorutdanning innen petroleumsteknologi. Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Bygg/Data/Elektro/Kjemi og miljø/Maskin

Du velger blant bachelorutdanningene Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø og Maskin. Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

For nærmere informasjon, se beskrivelsene av bachelor i ingeniørfag og beskrivelsen av toårig master i teknologi – industriell økonomi.

Industriell økonomi

Kilde: CP Publisert 27.10.2016

Linjeforeningen INDØKS

Folk i hjelmer og røde dresser som jubler

Masterstudentene på studiet industriell økonomi har egen linjeforening, drevet av og for studenter.

Foreningen samler sine medlemmer sosialt og knytter bånd mellom næringslivet og studentene ved UiS.