MENY

Industriell økonomi

Det femårige masterstudiet i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger starter med at du velger studieretningen du ønsker; enten bachelorutdanning i petroleumsteknologi eller bygg/data/elektro/kjemi og miljø/maskin. Studiet gir deg en unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdanning, og den tverrfaglige kompetansen gjør deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det femårige masterstudiet i industriell økonomi er en kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og teknisk/økonomisk påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år). 

Krysningen av økonomi- og ledelsesfag sammen med ingeniørfaglig fordypning har få paralleller innenfor høyere utdanning i Norge. Du vil lære å løse komplekse problemstillinger i tverrfaglige team, og å analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte. Den tverrfaglige kompetansen gir deg kunnskap til å løse tunge faglige utfordringer og lede avanserte prosjekter. "Indøkere" er godt rustet til å jobbe med og å kommunisere løsningsalternativer på kompliserte problemstillinger til ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

Som student ved det femårige studiet (3+ 2 år) i industriell økonomi ved UiS, velger du en av følgende bachelorutdanninger innen ingeniørfag ved opptak:

Petroleumsteknologi

Du velger en bachelorutdanning innen petroleumsteknologi. Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

  • Rett i jobb etter masteren: Utdanning som kombinerer ingeniør- og økonomifag er populær. Disse fire INDØK-studentene har fått jobb før de er ferdige med studiene.

Bygg/Data/Elektro/Kjemi og miljø/Maskin

Du velger blant bachelorutdanningene Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø og Maskin. Masterstudiet består av felles metodeemner, og kurspakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

For nærmere informasjon, se beskrivelsene av bachelor i ingeniørfag og beskrivelsen av toårig master i teknologi – industriell økonomi.

Studenter i industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 22.03.2017