MENY

Industriell økonomi

Mange jobber krever innsikt i både teknologi, økonomi og administrasjon. Personer med denne tverrfaglige kompetansen er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Mer og mer arbeid blir organisert og gjennomført i prosjekter. Kontrakter er derfor viktige, blant annet for regulering av
forholdet mellom kjøper, leverandør og underleverandør. Dette har ført til at det er et økende behov for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi, prosjektledelse og kontraktskompetanse.

Master i industriell økonomi tilbyr spesialiseringer innenfor prosjektledelse og kontraktadministrasjon. Kombinasjonen av teknisk bakgrunn og teknisk/økonomisk masterkompetanse har få paralleller innenfor høyere norsk utdanning.

Det femårige masterstudiet i industriell økonomi er en kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og teknisk/økonomisk påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år). Som student ved det femårige studiet (tre + to år) i industriell økonomi ved UiS, velger du en av følgende bachelorutdanninger innen ingeniørfag ved opptak:

  • Petroleumsteknologi
    eller
  • Bygg / Data / Elektro / Kjemi og miljø / Maskin

For nærmere informasjon, se beskrivelsene av bachelor i ingeniørfag og beskrivelsen av toårig master i teknologi – industriell økonomi.

 Kilde: CP

Linjeforeningen INDØKS

Folk i hjelmer og røde dresser som jubler

Masterstudentene på studiet industriell økonomi har egen linjeforening, drevet av og for studenter.

Foreningen samler sine medlemmer sosialt og knytter bånd mellom næringslivet og studentene ved UiS.