MENY

Informasjonsteknologi - data eller elektro

Med en femårig mastergrad i informasjonsteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og interessante arbeidsoppgavene innenfor blant annet kommunikasjonsteknologi og programvareutvikling. Studenter i informasjonsteknologi kan de tre første årene velge mellom studiene bachelor i ingeniørfag elektro eller data.

Det femårige studieprogrammet i informasjonsteknologi er en kombinasjon av bachelor i ingeniørfag (første tre år) og påbygging til master i teknologi/sivilingeniør (siste to år).

Studenter som er tatt opp til det femårige studiet i informasjonsteknologi kan de tre første årene velge mellom studiene bachelor i ingeniørfag elektro eller data. De to siste årene er identiske med det toårige masterstudiet i informasjonsteknologi. For fordypning i automatisering og signalbehandling er det mest naturlige valget elektrolinjen, og for fordypning innenfor datateknikk er datalinjen et naturlig valg.

Informasjonsteknologi: Elektro

På informasjonsteknologi med spesialisering i elektro står mulighetene åpne for krevende og interessante arbeidsoppgaver innen kommunikasjonsteknologi, automasjon og robotteknologi. Studiet er en kombinasjon av en bachelor i ingeniørfag elektro med påbygging til master i informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling. Utdanningen inneholder laboratoriearbeid og en blanding av praktisk og teoretisk oppgaveløsning, i tillegg til vanlige forelesningstimer. I det fjerde året fortsetter du på en mastergrad i informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling. Du får tilgang til nytt labutstyr og roboter til bruk i undervisningen og prosjekter. Mastergraden gir grunnlag for videre doktorgradsstudier.

Informasjonsteknologi: Data

På informasjonsteknologi med spesialisering i data står mulighetene åpne for krevende og interessante  arbeidsoppgaver innen kommunikasjonsteknologi og programvareutvikling. Studiet er en kombinasjon av en bachelor i ingeniørfag innen data og en master i informasjonsteknologi med spesialisering i datateknikk. Datateknikk handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet generelt. Noen eksempler er IT-systemene bak mobiltelefon og fildelingsnettverk. Du vil få tilgang til nytt lab-utstyr og roboter til bruk i undervisningen og prosjekter. Mastergraden gir grunnlag for videre studier til doktorgrad.

Robotteknologi

Utdanningen ved UiS har en automatiserings- og robotprofil. Vi har investert i nytt labutstyr (en industrirobot og flere Lego- og humanoidroboter) til bruk i undervisningen og prosjekter.

3+2-modellen

Hvis du søker deg inn på en femårig master i teknologi ved Universitetet i Stavanger er du sikret studieplass i fem år (forutsatt minst C i gjennomsnittskarakter på treårig bachelor). Hvis du ønsker å avslutte studiene etter tre år, vil du allikevel få en bachelor i ingeniørfag. Når du starter på din femårige master velger du først det aktuelle bachelorprogrammet (se "Studieplan og emner" i venstremenyen), for så å fortsette på en toårig master etter tre år.

 

En robot. Utdanningen ved UiS har en automatiserings- og robotprofil.

Kilde: CP Publisert 22.03.2017