< Ingeniør og sivilingeniør

Forkurs for ingeniører

MENY

Forkurs for ingeniørutdanning

Ønsker du å ta en ingeniørutdanning, men mangler kompetanse i ett eller flere fag? Da kan fullt forkurs eller realfagskurs være løsning din.

Kursene går over 1 år. Undervisningen foregår på ettermiddagstid fire dager i uken. Fra høsten 2014 vil UiS gi studietilbud om heltid/ettårig realfagskurs og Våren 2015 deltid/halvårig realfagskurs. 

Studiet har også fleksible nettløsninger som gir deg mulighet til å følge forelesningene når og hvor du vil. Studiet har en digital læringsplattform hvor du får all informasjon, og hvor du kan kommunisere med faglærer.

Kurset kan kombineres med jobb. Det kreves god motivasjon og høy arbeidsinnsats for å kunne gjennomføres.

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelorstudiet i ingeniørfag og maritim høgskoleutdanning.

Fullt forkurs består av følgende fag

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Teknologi og samfunn
  • Norsk eventuelt norsk som andrespråk
  • Engelsk

Realfagskurs heltid/ ettårig for studenter med generell studiekompetanse

  • Matematikk
  • Fysikk

Opptakskrav til fullt forkurs

For å bli tatt opp som student på forkurs for ingeniørutdanningen må søkeren tilfredstille opptakskravene:
Kategori 1: Søkere med yrkesfaglig videregående utdanning
Kategori 2: Søkere med relevant arbeidserfaring

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til fullt forkurs, men kan søke opptak på realfagskurs.
Høsten 2014 vil UiS gi studietilbud om heltid/ettårig realfagskurs og Våren 2015 deltid/halvårig realfagskurs.
Se Viktig informasjon høyreside reglement for opptak relfagskurs.

Merk:
Hvis du har fagbrev i elektro, kan du søke Y-vei.

Opptak
Opptak søkes via SøknadsWeb.
Søknadsfrist: 15. april 2014. (1. mars 2014 for dem med utenlandsk utdanning, særskilt vurdering, tidlig opptak og IB)
Det åpnes for søking via SøknadsWeb 1. februar 2014.

Eksamen
Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv. Ekstern eksamen må det søkes om på forhånd, og denne må betales av den enkelte kandidat.

Fagplaner Studieåret 2013/14
 

Timeplan høsten 2014.

Pris
Semesteravgift: 690,-Kilde: CP