< Ingeniør og sivilingeniør

Forkurs for ingeniører

MENY

Forkurs for ingeniører

Næringslivet signaliserer at det ønsker ingeniører med yrkesfaglig bakgrunn eller praksis fra arbeidslivet. Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag? Da kan fullt forkurs for ingeniørutdanningen ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.
En ingeniørstudent arbeider på en maskin. Bildet illustrerer forkurs for ingeniørutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

Forkurs for ingeniører- og sivilingeniørutdanning er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering. Forkurset kan kombineres med jobb og undervisningen foregår på ettermiddagstid.  

Vi tilbyr fleksible nettløsninger som gir deg mulighet til å følge forelesningene når og hvor du vil. Via vår digitale læringsplattform får du all informasjon, og du kan kommunisere med faglærerne. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene.

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfagutdanning.

Fullt forkurs består av følgende 4 fag: Matematikk, Fysikk, Norsk  og Teknologi og samfunn. 

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til fullt forkurs, men kan søke opptak på realfagskurs.  Fra høsten 2015 gir UiS studietilbud om ettårig Realfagskurs. 

Fagplaner Studieåret 2015/16

Timeplan høst 2015.

 

 Kilde: CP