< Ingeniør og sivilingeniør

Forkurs for ingeniører

MENY

Forkurs for ingeniører

Ønsker du å ta en ingeniørutdanning, men mangler kompetanse i ett eller flere fag? Da kan fullt Forkurs eller Realfagskurs være løsningen.

Forkurs for ingeniører er for deg med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev), uten studiespesialisering. Forkurset kan kombineres med jobb og undervisningen foregår på ettermiddagstid.  

Vi tilbyr fleksible nettløsninger som gir deg mulighet til å følge forelesningene når og hvor du vil. Via vår digitale læringsplattform får du all informasjon, og du kan kommunisere med faglærerne. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene.

Forkurset kvalifiserer for opptak ved bachelor- og masterstudiet i ingeniørfag, og maritim høgskoleutdanning.

Fullt forkurs består av følgende fag:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Teknologi og samfunn
  • Norsk eventuelt norsk som andrespråk
  • Engelsk

Opptakskrav til fullt Forkurs

Søkeren må tilfredstille 1 av opptakskravene:
Kategori 1: Søkere med yrkesfaglig videregående utdanning (fagbrev)
Kategori 2: Søkere med relevant arbeidserfaring og min. 25 år

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke få opptak til fullt forkurs, men kan søke opptak på realfagskurs.
Fra høsten 2014 gir UiS studietilbud om ettårig Realfagskurs og våren 2015 halvårig Realfagskurs.
Se Viktig informasjon høyreside reglement for opptak Realfagskurs.

Realfagskurs heltid/ ettårig for studenter med generell studiekompetanse

  • Matematikk
  • Fysikk

Merk:
Hvis du har fagbrev i elektro, kan du søke Y-vei.

Opptak
Opptak søkes via SøknadsWeb.
Søknadsfrist: 15. april 2015.
Det åpnes for søking via SøknadsWeb 1. februar 2015.

Eksamen
Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv. Ekstern eksamen må det søkes om på forhånd, og denne må betales av den enkelte kandidat.

Fagplaner Studieåret 2014/15
 

Timeplan høsten 2014.

Pris
Semesteravgift: 690,-Kilde: CP