MENY

Realfagskurs halvårig

Vil du bli ingeniør og har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og/eller i fysikk? Da kan realfagskurset ved Universitetet i Stavanger være løsningen for deg.
Tre smilende studenter i klasserom. Bildet illustrere realfagskurs, halvårig, ved Universitetet i Stavanger.

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og 5-årig master/ sivilingeniør.

Kurset i matematikk og fysikk kan du også ta over ett år - se Realfag helårig

Kurset kan kombineres med jobb. Undervisningen foregår normalt på ettermiddagstid, og vi tilbyr fleksible nettløsninger. Alle forelesningene streames og kan sees når og hvor du vil. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse kan du søke opptak til Forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning - se lenken over.
 

Eksamen
Eksamen avholdes ved UiS. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Ekstern eksamen må søkes om på forhånd, denne må betales av den enkelte kandidat.

Pris
Kun semesteravgift: 740,-

Timeplan vår 2017

Brosjyre

Les her


Kilde: CP Publisert 31.01.2017