MENY

Automatisering og signalbehandling

Samtidig som behovet for manuell arbeidskraft gradvis forsvinner i det digitale samfunnet, øker behovet for ingeniører som kan konstruere intelligente systemer. Med en mastergrad i automatisering og signalbehandling kan du være med å forme en fantastisk framtid!

På masterstudiet i informasjonsteknologi, automatisering og signalbehandling, bygger du videre på det grunnlaget du har fått innen matematikk, fysikk, datateknikk og signal- og systemteori.

Studiet består av både obligatoriske fag og valgemner, og gir deg muligheten til å bryne deg på krevende og interessante arbeidsoppgaver innenfor automatisering og signalbehandling. En betydelig del av studiet
er organisert som prosjektarbeid, hvor du blant annet får anledning til å arbeide med lego-, humanoid- og industriroboter. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Fordypningene i faget gir deg mulighet til å utfordre de mest krevende og interessante arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet kybernetikk/signalbehandling. Dette er et fagfelt som med sin rivende utvikling innenfor mobiltelefoni, prosesstyring, automatisk bildebasert overvåking, digitalt fjernsyn og radio, Internett, personlige datamaskiner, underholdningsindustri og medisinsk teknologi preger hverdagen vår i et stadig mer teknologiorientert samfunn.

 

 

Gutt beundrer legorobot bygget av masterstudenter ved automatisering og signalbehandling ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 05.01.2017