MENY

Byplanlegging master 2 år

Er du interessert i hvordan byene våre kan bli mer bærekraftige, effektive, trygge og gode å bo i? Det er et økende behov for kompetanse innen bærekraftig byutvikling og den fysiske utformingen av byen. Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planlegge og utforme fremtidens byer.

Byene i Norge og ellers i verden vokser raskt. For å sikre et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører er det behov for ingeniører med teknisk innsikt og kreativ sensitivitet. Framtidens byer skal være smarte byer. De skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for hjem, transport, bygninger og infrastruktur.

Dette masterprogrammet vil gi deg kompetanse til å bli byplanlegger eller konsulent innen områder som byplanlegging, transportplanlegging, stedsutvikling og regionalplanlegging.

Etter fullført masterstudium kan du kvalifiserer deg til doktorgradsstudiet innen risikostyring og samfunnssikkerhet.

Byplanleggingstudentene ved UiS har et splitter nytt laboratoriebygg å boltre seg i. På Ivar Langens hus fins det både verksted og rom for gruppearbeid.

 Masterprogrammet i byplanlegging kvalifiserer deg til å planlegge og utforme fremtidens byer.

Kilde: CP Publisert 23.11.2016