MENY

Datateknologi / Computer Science master 2 år - hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått 2årig mastergrad i informasjonsteknologi, fagfeltet datateknikk, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

 

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap innenfor informasjonsteknologi og spesialisert innsikt i datasikkerhet og distribuerte systemer.
 • Har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

 

Ferdigheter

 • Designe, modellere, simulere og utvikle avanserte nettbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet.
 • Utnytte kunnskaper innen trådløs kommunikasjon, sensornettverk og distribuerte kommunikasjonssystemer.
 • Bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen informasjonsteknologi.
 • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 

Generell kompetanse

 • Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
 • Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Sist oppdatert: 19.01.2018