MENY

Konstruksjoner og materialer master 2 år

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer ved Universitetet i Stavanger gir deg kompetanse innen konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske systemer. Du fordyper deg i enten i maskinkonstruksjoner, bygg- og offshorekonstruksjoner eller fornybar energi.
Tre studenter på masterstudiet i Konstruksjoner og materialer ved Universitetet i Stavanger på maskinlaben.

Med mastergrad i konstruksjoner og materialer får du kompetanse som er ettespurt i en rekke bransjer og fagområder.

Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan også gjøre deg kvalifisert til doktorgradsstudier i offshoreteknologi.

Undervisningen er en kombinasjon av obligatoriske fellesemner og du velger enten maskinkonstruksjoner, bygg- og offshorekonstruksjoner eller fornybar energi.

Bygg- og offshorekonstruksjoner

Studiet er sentralt i forbindelse med oppgraderingen av eksisterende konstruksjoner, samt bygging av konstruksjoner offshore og på land. Du får kunnskap i et fagområde som er viktig for landets industriutvikling.

Spesialisering i bygg-konstruksjoner: Du lærer om naturlaster og deres virkning på konstruksjoner, korrosjon, betongteknologi og betongkonstruksjoner og offshore materialteknologi.

Spesialisering i offshorekonstruksjoner: Du lærer om offshore feltutbygging, offshore materialteknologi, marinteknologi, marine operasjoner og om rørledninger og stigerør.

Maskinkonstruksjoner

Studiet er sammensatt av grunnleggende metodeemner for studieprogrammet og spesifikke fordypningsemner innen maskinkonstruksjoner. Mastergraden deg en kompetanse som er like relevant for landbasert virksomhet som for arbeid offshore.

Fornybar energi

I tilegg til grunnkomptanse innen konstruksjonsteknikk, materialteknologi og maskintekniske systemer, spesialiserer du deg innen fornybar energi. Mastergraden gir deg en kompetanse som er like relevant for det private næringslivet som i det offentlige, og du får en spisskompetanse på vind, bølger og/eller solenergi.


Kilde: CP Publisert 11.12.2017