MENY

Miljøovervåking og naturforvaltning

Med masterprogrammet i miljøovervåking og naturforvaltning ved Universitetet i Stavanger får du kompetanse om arktisk teknologi, økologi og forvaltning. Neste opptak 2019.
Foto av isfjell ved Grønnland. Bildet illustrerer masterstudiet miljøovervåking og naturforvaltning ved Universitetet  i Stavanger. Foto: Alexander Hafemann / iStockPhoto.

Det søkes stadig etter nye områder for leting og utvinning av olje og gass i det nordlige Europa, Russland og Nord-Amerika. Mange av disse områdene er uberørte, og spesielt følsomme for skadelige miljøeffekter. Vil du sørge for at industri og myndigheter får hjelp av spesialisert personell i prosessen? Med en master i miljøovervåking og naturforvaltning får du en miljøkompetanse med relevans til nordlige områder.

Masteroppgaven

Studieprogrammet består av både teoretiske og praktisk orienterte fag. Som for tilsvarende studier i miljøteknologi inneholder flere av kursene en praktisk del som laboratorieøvelser eller feltstudier. Den avsluttende masteroppgaven (30 studiepoeng) består vanligvis av en praktisk del (laboratoriestudium, feltarbeid) og en teoretisk del (litteraturstudium, modellering etc.).

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt som gjøres under veiledning. Den skal inneholde en teoretisk del som dekker teorien av problemstillingen som studeres. Den eksperimentelle delen vil vanligvis være forsøk for å teste den underliggende hypotesen/problemstillingen av emnet.

Masteroppgaven kan gjøres ved universitetet eller i samarbeid med en bedrift med veiledning både fra UiS og bedriften.

 

 

 


Kilde: CP Publisert 06.12.2017