MENY

Miljøovervåkning og naturforvaltning - master

Utvekslingsemester
Obligatorisk 2. semester ved Saint Petersburg State University i Russland. 

Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK nettverkene