MENY

Petroleumsgeologi / Petroleum geosciences engineering

Bachelor i petroleumsgeologi eller tilsvarende, i tillegg til minimum 30 studiepoeng i matematikk og statistikk og minimum 40 studiepoeng i geofag.

Laveste gjennomsnittskarakter for opptak er 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.