MENY

Petroleumsgeologi / Petroleum geosciences engineering

Dette er masterprogrammet er for deg som vil være med på utviklingen innen lete- og produksjonsteknologi. Her får du kompetanse innen geologi som er anvendelig også utenfor petroleumssektoren.
Geolaben på UiS, illustrerer master i Petroleumsgeologi UiS

På masterstudiet i petroleumsgeologi lærer du mer om hvordan geologiske og geofysiske metoder kan brukes for å påvise ressurser i jordskorpa.

Masterprogrammet i petroleumsgeologi har fokus på leting og utvinning i forbindelse med petroleumsnæringen. Gjennom de siste tiårene har vi økt utvinningsgraden fra om lag 20 til rundt 50 prosent av den oljen som fins i reservoarene. Ytterligere forbedringer i produksjonseffektiviteten er mulig, og dette potensialet representerer enorme verdier. Til arbeidet trengs dyktige teknologer med et høyt faglig nivå. Er det deg?

Landets beste geofag: UiS har landets beste geofag-studium, ifølge Studiebarometeret.

Geologi-studenter arrangerte geologiens dag for barn

Studiet vil gi deg kunnskapen du trenger om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av olje og gass ut av reservoarene på den mest lønnsomme og beste måten. Du vil lære mer om refleksjonsseismiske metoder, geofysiske prinsipper og geologisk modellering.

I tillegg vil du få god kunnskap om petrofysikk og seismisk data og analyseringsmetoder du kan bruke for å lete og produsere hydrokarboner. Du vil også studere emner som gir deg gode ferdigheter i metoder for tolkning av jordskorpen.

For masterprogrammet i petroleumsgeologi er det anbefalt at du har gode engelskkunnskaper. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Du er kanskje også interessert i master i petroleumsteknologi.


Kilde: CP Publisert 13.12.2017