MENY

Risikostyring

Hva er en god beslutning under usikkerhet? Hva er akseptabel risiko? En helhetlig og sterk risikostyring er et viktig strategisk virkemiddel for å øke verdiskapning i et selskap. Masterstudiet i risikostyring gir deg toppkompetanse innen risiko og pålitelighet.
Dresskledd mann balanserer på line  mellom to høye hus. Bildet illustrerer masterstudiet i risikostyring ved Universitetet i Stavanger.

På dette studiet får du en solid bakgrunn og kompetanse for styring av risiko. I næringslivet og i offentlig sektor er det et økende behov for personer med høy kompetanse innen risikostyring.

Du kan spesialisere deg innen Risikoanalyse og -styring, Offshore og teknisk sikkerhet, Pålitelighetsanalyse, Risiko og resiliens eller Cybersikkerhet. I tillegg får du mulighet til å tilpasse valgfag og masteroppgaven i den retningen du ønsker, der du også kan bruke din bakgrunn fra tidligere studier eller jobberfaringer.

Bred kunnskap

På dette studiet lærer du å analysere, beskrive og kommunisere risiko. Du får kunnskap om hvordan risiko kan styres slik at en får ønsket balanse mellom verdiskapning og gevinst på den ene siden, og fare for tap, ulykker og skader på den andre siden. Studiet tar for seg både formelle analysemetoder og ledelse i forbindelse med risikostyring.

Studiet kan gjøre deg kvalifisert til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Du er kanskje også interessert i Teknisk samfunnssikkerhet (master).


Kilde: CP Publisert 07.12.2017