Barnehagelærer

Barnehagelærer - obligatoriske emner
Barns utvikling, lek og læring År 1 / Semester 1
Kunnskapsområdet Barns Utvikling, Lek og Læring (BULL) bygger i hovedsak på faget pedagogikk.
Les mer om Barns utvikling, lek og læring
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Vigdis Eidsvåg
Samfunn, religion, livssyn og etikk År 1 / Semester 1
Kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk bygger på fagene samfunnsfag, RLE og pedagogikk.
Les mer om Samfunn, religion, livssyn og etikk
Studiepoeng: 20
Emneansvarlig:
Gunnar Magnus Eidsvåg
Natur, helse og bevegelse År 1 / Semester 1
Det faglig-pedagogiske studiet i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse bygger på fagene fysisk fostring, naturfag og pedagogikk.
Les mer om Natur, helse og bevegelse
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Siri Lunde
Kunst, kultur og kreativitet År 1 / Semester 1
Kunnskapsområdet Kunst, Kultur og Kreativitet bygger på fagene forming, musikk, drama og pedagogikk.
Les mer om Kunst, kultur og kreativitet
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Cathrine Fuglestad
Praksis 2. trinn 35 dager År 2 / Semester 3
Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Språk, tekst og matematikk (STM) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Les mer om Praksis 2. trinn 35 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Praksis 1. trinn 35 dager År 1 / Semester 1
Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE), Natur, helse og bevegelse (NHB) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).
Les mer om Praksis 1. trinn 35 dager
Studiepoeng: 0
Praksiskoordinator:
Bjørg Danielsen Jølbo
Språk, tekst og matematikk År 2 / Semester 3
Kunnskapsområdet bygger på faga norsk, matematikk og pedagogikk.
Les mer om Språk, tekst og matematikk
Studiepoeng: 20
Faglærer:
Anne Kristine Solberg Runestad
Barns utvikling, lek og læring År 2 / Semester 3
Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring bygger i hovedsak på faget pedagogikk.
Les mer om Barns utvikling, lek og læring
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Bjørn Arild Laland Fuglesten
Skolepraksis 2. trinn 5 dager År 2 / Semester 4
Praksis i tilknytning til sammenheng barnehage-skole gjennomføres i tilknytning til dette emnet
Les mer om Skolepraksis 2. trinn 5 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid År 3 / Semester 5
I kunnskapsområdet LSU, inngår fagene pedagogikk.
Les mer om Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 15
Emneansvarlig:
Aud Torill Meland
Praksis 3. trinn 15 dager År 3 / Semester 5
Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttet kunnskapsområdet: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU).
Les mer om Praksis 3. trinn 15 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd
Bacheloroppgave År 3 / Semester 5
I tillegg til selvstendig arbeid med bacheloroppgaven skal emnet gi studentene en innføring i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og relevante metoder innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
Les mer om Bacheloroppgave
Studiepoeng: 15
Faglærer:
Anne Kristin Myrseth
Sammenheng barnehage/skole År 2 / Semester 4
I emnet sammenheng barnehage/skole møter studentene problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom barnehage og skole i et temaarbeid hvor fagene matematikk, norsk og pedagogikk inngår.
Les mer om Sammenheng barnehage/skole
Studiepoeng: 0
Faglærer:
Enrico Pollarolo
Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager År 3 / Semester 6
Praksis tredje studieår vår, gjennomføres i sammenheng med valgt fordypning.
Les mer om Fordypningspraksis 3. trinn 10 dager
Studiepoeng: 0
Studiekoordinator:
Inger Marie Øglænd

Fordypning: Velg mellom tre fordypninger eller utveksling

Kreativ barnehage
Kreativ barnehage fordypning År 3 / Semester 6
Dette er en tverrfaglig fordypning bestående av fagene drama, forming og musikk.
Les mer om Kreativ barnehage fordypning
Studiepoeng: 30
Faglærer:
Elisabeth Barstad
Organisasjon og ledelse
Organisasjon og ledelse i barnehagen År 3 / Semester 6
Organisasjon og ledelse i barnehagen er en fordypning knyttet til faget pedagogikk.
Les mer om Organisasjon og ledelse i barnehagen
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Åse Dagmar Knaben
Småbarnspedagogikk
Småbarnspedagogikk År 3 / Semester 6
Studiet er inndelt i fire emner; de yngste barna i barnehagen og samfunnet, det nære samspillet - sosialt samspill, utvikling og læring, hverdagslivet - barns lek og kultur, dokumentasjon og samarbeid.
Les mer om Småbarnspedagogikk
Studiepoeng: 30
Emneansvarlig:
Lars Yngve Rosell

Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.