MENY

Grunnskolelærer 1.–7. trinn, deltid - hva lærer du?

Som grunnskolelærer formidler du kunnskap til barn og unge. I studiet lærer du å legge opp til og gjennomføre undervisning. Du lærer å bruke pedagogiske opplegg og arbeidsmetoder for å bidra til at elevene kan lære på en best mulig måte.

I tillegg til å jobbe med kunnskapsformidling, vil du som lærer være en del av barnas viktigste arena for sosialisering, skolen. Du vil også lære å lede og tilrettelegge for gode og kreative læringsmiljøer – og tilpasse opplæringen etter ulike elevers behov.

Kilde: CP

Publisert 07.02.2017