MENY

Utdanningsvitenskap – Pedagogikk - hva lærer du?

Du vil få avansert kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor faget pedagogikk.

Fagmiljøet i pedagogikk er engasjert i flere større forsknings- og utviklingsprosjekter. Flere av disse er utviklet i nært samarbeid med skoleeier og skoler i distriktet. I forbindelse med skriving av masteroppgaver søker vi å legge til rette for at interesserte studenter kan koble seg opp mot slike forsknings- og utviklingsprosjekter.

Videre vil masterstudiet ha et nært samarbeid med tilsvarende masterstudium i spesialpedagogikk. Flere av emnene som tilbys er felles for begge studietilbudene, noe som også medfører at spesialpedagogiske problemstillinger vil bli tatt opp i studiet.

Kilde: CP

Publisert 18.12.2017