MENY

Journalistikk

Som journaliststudent ved Universitetet i Stavanger får du mulighet til å kombinere teori med praktisk arbeid. Vi tilbyr den mest praktisk rettede journalistutdanningen i landet, hvor du er utplassert i en ekstern redaksjon et helt semester.
Ung kvinne står i en avisredaksjon - Illustrasjon til app'en Journalist? Jeg?

Journalister skal som den fjerde statsmakt formidle virkeligheten med et kritisk blikk, og til enhver tid utøve en vaktbikkje-funksjon. Som journalist må du ha god kunnskap om samfunnet og kompetanse til å analysere hendelser og utviklingstrekk. Dette er viktig for å avdekke maktkritisk informasjon, noe som kan bidra til at alle aktivt kan delta i samfunnsdebatten og den demokratiske utviklingen.

En annen viktig forutsetning for å bli en dyktig journalist er evnen til objektivitet og refleksjon rundt eget arbeid.

Journalistutdanningen ved UiS er yrkesrettet, og det veksles mellom teori og praksis gjennom hele studiet. Journalistens rolle i samfunnet står sentralt i studiet. Samtidig legges det stor vekt på praktisk multimediekompetanse, det vil si ferdighet til å arbeide som journalist både for avis, radio, fjernsyn og nett.

Du får blant annet studere emner som kommunikasjon og medier, individ og samfunn, makt og politikk og multimediefortellinger.

Les mer: 

  • Full rulle med nyhetprosjekt. Mediestudenter ved UiS drifter en av Rogalands største nyhetsredaksjoner. I to uker sender de daglige direktesendinger på radio og TV, pluss nettavis.

Du er kanskje også interessert i:


Kilde: CP Publisert 15.03.2018