MENY

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i musikk og dans

Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig påbygningsstudium som sammen med utøvende utdanning i musikk eller dans kvalifiserer for arbeid som musikk- og dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet.

Sammen med universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad kan studiet kvalifisere for undervisning også på dette opplæringsnivået, samt på videregående skole. Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i musikk eller dans, og som ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse i tillegg til denne.

Studiet kan velges som heltidsstudium på ett år, eller deltidsstudium over to år. Obligatoriske emner er Pedagogikk I og II,Kunstfagdidaktikk I og II og Praksis. Som student får du videre veivalg mellom musikk eller dans.

Studentene skal gjennom studiet bli bevisst sitt faglige ståsted, sin praksisteori og sine holdninger til pedagogisk arbeid. Gjennom praksisopplæring og teoristudier skal de utvikle kyndighet og evne til refleksjon. Det legges vekt på gi grunnlag for allsidig utøvende og pedagogisk yrkesinnsats. I kontakten med praksisfeltet integreres derfor både pedagogiske og utøvende områder.

Syv samtidsdansere ved Institutt for musikk og dans på scene. Bildet illustrerer påbygningstudiet Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.

Kilde: CP Publisert 18.07.2016